بوستر هیدرونیوماتیک PBPبوسترهای هیدرو نیوماتیک برای تبدیل فشار کم هوای فشرده به فشار چند برابری روغن طراحی شده اند.


متناسب با حجم جابجایی مخزن روغن، برای تست فشار استاتیک قطعات قابل استفاده می باشد. از خروجی بوستر با انتقال شیلنگ به یک یا چند سیلندر هیدرولیک کوچک، میتوان به نیروی بالا دست یافت. کاربرد های گوناگون مانند پرچ کاری - سوراخ کاری - مارک زنی - گیره قطعات و غیره.