پرس بادی رومیزی - نیوماتیک 80 PNAپرس های رومیزی نیوماتیک (حداکثر نیرو 500کیلوگرم)


استفاده در کلیه صنایع سبک (خم کاری، پرس کاری، پانچ و...) طراحی زیبا، سبک، کم حجم تضمین ایمنی (دو دستی) راندمان بالا نصب، راه اندازی، کاربرد آسان