پرس بادی رومیزی - نیوماتیک 125 PNAپرس های رومیزی نیوماتیک (حداکثر نیرو 1.2 تن)


استفاده در کلیه صنایع سبک (خم کاری، پرس کاری، پانچ و...) طراحی زیبا، سبک و کم حجم تضمین ایمنی (دو دستی) راندمان بالا نصب، راه اندازی و کاربرد آسان