سیلندر استاندارد با قفل کننده شفت PNLاین وسیله ی مکانیکی مستقیما به قسمت جلوی سیلندر استاندار و عملکرد آن قفل کردن دسته پیستون می باشد.


یونیت قفل کننده حرکت دسته پیستون ISOبه قسمت جلوی سیلندر استاندارد این وسیله مکانیکی مستقیما نصب می شود و عملکرد آن قفل کردن دسته پیستون PNC سری 6431 می باشد. است. 10bar نیروی قفل کننده بالاتر از نیروی سیلندر با فشار لازم است قبل از شروع قفل مکانیکی توقف مقدماتی دسته پیستون انجام میشود و به هیچ عنوان از یونیت بعنوان وسیله ایمنی استفاده نشود