شیرهای ورود و خروج 2-2 در سایزهای مختلفمشخصــات: سیال ، آب ، هوا ، گاز -------ولتـــاژ: 12v, 24v, 110/220v Ac,Dc


مشخصــات: سیال ، آب ، هوا ، گاز ولتـــاژ: 12v, 24v, 110/220v Ac,Dc