شیر اطمینان برقی - ترک پنوماتیک ( SOLENOID VALVE )سایز: 1/2₺ …. 2₺ BSP فشار کاری: … 500mBar ولتاژ تغذیه: 220V AC – 12V DC


"SOLENOID VALVE موارد استفاده : کنترل عبور گاز طبیعی سایز: 1/2₺ …. 2₺ BSP فشار کاری: … 500mBar ولتاژ تغذیه: 220V AC – 12V DC جنس بدنه: برنج - آلومنیوم"