نمایشگاه های مرتبط با صنعت - محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد - مشهد 97

نمایشگاه های مرتبط با صنعت - محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد - مشهد 97


سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد 97

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد 

زمان: 25 الی 28 مرداد 97

 

 

بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد 97

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد 

زمان: 25 الی 28 مرداد 97

 

 

هیجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو،قطعات و صنایع وابسته مشهد 97

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد 

زمان : 15 الی 19 مرداد 97

 

هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها ، صنایع و ماشین آلات وابسته مشهد 97

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد

زمان : 3 الی 6 شهریور 97

 

دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی مشهد 97

 مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد

زمان : 3 الی 6 شهریور 97

 

اولین دوره نمایشگاه بین المللی اسانسور ، پله برقی و بالابرها مشهد 97

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد

زمان : 3 الی 6 مهر 97

 

هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مشهد 97 

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد 

زمان : 5 الی 9 آذر 97

 

چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی ، ماشین آلات ، نهاد ها و مکانیزاسیون مشهد 97

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد 

زمان : 3 الی 11 بهمن 97

 

دومین دوره نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ، مواد خام و ماشین آلات مشهد 97

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد 

زمان : 7 الی 10 اسفند 97

 

 


953 7 شنبه, 30 دی 1396 - 12:01

خبرها