نمایشگاه های مرتبط با صنعت - محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد - مشهد 96

نمایشگاه های مرتبط با صنعت - محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد - مشهد 96


پانزدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات و صنایع وابسته

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد

زمان: 4 الی 8 بهمن 96

 

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی (ماشین آلات، نهادها و مکانیزاسیون)

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد

زمان: 3 الی 6 اسفند 96


122 3 شنبه, 30 دی 1396 - 12:01

خبرها