نمایشگاه های مرتبط با صنعت - محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی اصفهان - اصفهان 96

نمایشگاه های مرتبط با صنعت - محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی اصفهان - اصفهان 96


شانزدهمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی (مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت)

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان

زمان: 24 الی 28 دی 96

 

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان

زمان: 3 الی 6 بهمن 96

 

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی، ژنتیک و اصلاح نژاد دامی

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان

زمان: 11 الی 14 بهمن 96

 

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان

زمان: 26 الی 29 بهمن 96

 

 

 

 


116 4 پنجشنبه, 28 دی 1396 - 01:40

خبرها