نمایشگاه های مرتبط با صنعت - محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران - تهران 1396

نمایشگاه های مرتبط با صنعت - محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران - تهران 1396


اولین نمایشگاه بین المللی جامع صنایع دریایی ایران

مکان: نمایشگاه بین المللی تهران

زمان: 4 الی 7 بهمن 96

 

نهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

مکان: نمایشگاه بین المللی تهران

زمان: 13 الی 16 بهمن 96

 

نهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها و ماشین آلات وابسته

مکان: نمایشگاه بین المللی تهران

زمان: 23 الی 26 بهمن 96

 

دومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری

مکان: نمایشگاه بین المللی تهران

زمان: 5 الی 9 اسفند 96


124 3 چهارشنبه, 27 دی 1396 - 03:49

خبرها