نمایشگاه های مرتبط با صنعت - محل برگزاری: شهر آفتاب - تهران 1397

نمایشگاه های مرتبط با صنعت - محل برگزاری: شهر آفتاب - تهران 1397


نمایشگاه بین المللی ماشین آلات مدیریت پسماند، بازیافت ،ماشین آلات و تجهیزات وابسته شهر آفتاب تهران 97

مکان: نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب

زمان:  14 الی17 آذر 97

 

 


770 6 چهارشنبه, 27 دی 1396 - 12:08

خبرها