نمایشگاه بین المللی صنعت تبریز

نمایشگاه بین المللی صنعت تبریز


نمایشگاه بین المللی صنعت تبریز با حضور آتیماس

آتیماس، افتخار دارد که با حضور خود در نمایشگاه های بین المللی که هرساله در شهرهای بزرگ و برگزیده، برگزار می شود، خود را به منسه ی ظهور برساند.

 

 

 

 

 

 


541 0 چهارشنبه, 22 آذر 1396 - 02:43

خبرها