دوراویس (ESKA)

دوراویس (ESKA)


شرکت دوراویس (ESKA)
مدیریت آقایان نصیری و ظهور اصل
توضیحات شیرهای برقی 2-2 ادوراویس
تلفن تلفن(1): 07 68 11 33 __ تلفن(2): 33946806
همراه همراه(1): 43 22 150 0912 __ همراه(2): 703 60 27 0912
فکس
ایمیل mabna_niroo@yahoo.com
سایت
استان-شهر تهران - تهران
آدرس "آدرس(1): تهــران، لاله زار جنوبی، پـلاک 240 آدرس(2): تهــران، لاله زار جنوبی، پــلاک 298"
کد پستی
سایر

"نماینده رسمی و انحصاری شیر برقی های پنوماتیکی،گاز و 90 درجه بک فیلتر دوراویس ولو ترکیه در ایران شیر برقی "

برندها:

برای دیدن محصولات هر برند، روی آن برند کلیک نمایید